Monthly Archive: July 2019

0

Pelepasliaran Owa Jawa (Hylobates moloch)

  Dr Ana Widiana, M.Si dan Rahmat Taufiq M.A., M.I.L mewakili jurusan biologi ikut berpartisipasi dalam acara pelepasliaran Owa jawa (Hylobates moloch) oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi...

0

Audit Mutu Internal

  Jurusan Biologi telah melaksanakan Audit Mutu Internal untuk mencocokan kesesuaian antara standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh PT dengan kenyataannya di lapangan, dan dimaksudkan pula untuk mencari peluang-peluang bagi...